Oavsett om ditt företag behöver en enkel informativ hemsida eller om ett komplett affärssystem efterfrågas så har vi kompetensen som behövs. Vi är en komplett webbyrå med profession inom både programmering, webbdesign och copy. Frågan är inte vad vi kan göra – utan vad du behöver för lösning.

Hemsida i WordPress

Hemsidan, eller egentligen webbplatsen, är grunden i vår verksamhet. Det är även grunden för E-handlare och andra företag som primärt säljer via internet. Men lika viktigt är det för en lokal frisör eller rörmokare i Göteborg att ha en informativ och tydlig webbplats där besökarna snabbt når den information som eftersöks.

Vi bygger alla hemsidor i WordPress eftersom det är ett så flexibelt publiceringsverktyg. Dessutom blir du inte bunden till en specifik webbyrå. Även om vi byggt sidan kan i stort sett vilken webbyrå som helst ta över ansvaret och bidra med kompetens i ett senare skede.

Enstaka plugin

Har ni redan en fungerande hemsidan men vill ha en ytterligare funktion eller specifikt element? Kom över till vår webbyrå på en kopp kaffe och förklara vilka funktioner det är ni söker. Förutsatt att hemsidan är byggd i WordPress kan vi skapa plugin som sedan implementeras i befintliga systemet. På detta sätt kan vi bidra med nya funktioner utan att ni behöver köpa en helt ny hemsida.

Bokningssystem – E-handelssystem

Hemsidan är ansiktet utåt mot kunder och leverantörer. Men det är bara ”toppen av ett isberg”. Vi har många års erfarenhet av att programmera system som skapar smidiga flöden så som E-handelssystem, bokningssystem och lagerhantering. Genom att exempelvis koppla samman lagersaldo och beställningar mellan E-butikens system och den fysiska butikens system kan man skapa tydligare och enklare logistik.

Webbdesign

Det handlar inte bara om vad du säger – utan hur du säger det. Har du bilderna, informationen och produkterna men känner att hemsidan inte är tilltalande nog? Vi kan gemensamt gå igenom vad ni vill förmedla på er hemsida och utifrån detta skapa en grafisk profil samt en tydlig webbdesign som möter besökarnas behov. Det handlar helt enkelt om att förpacka och presentera produkter och tjänster på rätt sätt för att antalet kunder ska öka.

Uppdatering och löpande underhåll

Om vi har skapat er webbplats från grunden kan vi även erbjuda löpande abonnemang där vi varje månad ser över buggar, uppdateringar och eventuella felaktigheter. Det kan vara uppdateringar i WordPress som skapat nya förutsättningar eller att funktioner behöver justeras utifrån hur kunderna har agerat på hemsidan. Dessutom är uppdateringar och säkerhetskontroller viktiga för att minimera risken för dataintrång eller att skadlig kod appliceras i systemet.

Kompetens, bemötande och pris – Ställ gärna en offert från oss mot andra webbyråer i Göteborg. Vi tål at jämföras.